این سایت برای فروش می باشد

جهت دریافت اطلاعات بیشتر لطفا با شماره زیر تماس بگیرید
09382332097

بیمه سامان در کرج - بيمه باربري ترانزيت
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در بیمه باربری ترانزیت مبدأ و مقصد خارج از ايران مي باشد، بطوريكه ايران در مسير حمل قرارگيرد.

بیمه سامان در کرج - بیمه باربری داخلی
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در بيمه هاي باربري داخلي، مبدأ و مقصد در داخل كشور ايران مي باشد.

بیمه سامان در کرج - بیمه های باربری واردات - صادرات
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

از سال 1982 به بعد شرایط بیمه نامه در سه كلوز A,B,C که اصولاً به نفع بيمه گذاران میباشد تعریف شده است.